Czakram Ziemi i Sieć Kryształowa

czwartek, 05. Listopad 2015

Sieć Kryształowa,sieć chrystusowa,siatka krystaliczna

Sieć Kryształowa to subtelna struktura energetyczna utworzona przez starożytne kosmiczne cywilizacje na bardzo wysokim poziomie rozwoju. Sieć ta jest wyższym, boskim planem dla Ziemi. Pozwala ona na swobodną komunikację telepatyczną, łączność z innymi wymiarami, oraz dostęp do boskich zasobów mądrości. Pełne zakorzenienie Sieci Kryształowej na Ziemi otworzyłoby możliwości tak wielkie (telekineza, teleportacja), że współczesnemu człowiekowi nawet się nie marzą, są bowiem powszechnie uznawane za science fiction. Sieć Kryształowa istniała w pradawnych czasach, gdy Ziemię zamieszkiwały wysoko rozwinięte kosmiczne cywilizacje. Obecnie struktura ta jest stopniowo odtwarzana i coraz lepiej zakorzeniana na planecie.

Przekazy mówią, że aktywacja odtworzonej Sieci Kryształowej zbiegła się z datą 21 grudnia 2012. Być może, że tak właśnie się stało, gdyż w pierwszych dniach stycznia roku 2013 dane mi było doświadczyć tego, jak wspaniale Sieć Kryształowa działa. Gdybym miał w przybliżeniu opisać to, co zobaczyłem, wyglądałoby to mniej więcej tak, jak na zamieszczonym wyżej obrazku.

Impulsy informacji płynące w Sieci Kryształowej łączą się z wyższymi wymiarami i rozchodzą z prędkością większą niż światło. Nie znają tym samym wielu nałożonych na ziemską sferę ograniczeń. Jednym z ograniczeń, do jakich na co dzień przywykliśmy, jest poruszanie się tylko w jednym kierunku osi czasu, czyli „do przodu”, podczas gdy przy prędkościach nadświetlnych ograniczenie to przestaje funkcjonować.

 

INTEGRACJA SIECI KRYSZTAŁOWEJ Z ZIEMIĄ

Aby Sieć Kryształowa mogła być z Ziemią w pełni zintegrowana, potrzebna jest duża ilość punktów dostępu. Aby to bardziej obrazowo opisać, posłużymy się porównaniem z branży telekomunikacyjnej.

Obecnie teren większości krajów pokryty jest gęstą siecią nadajników telefonii komórkowej. Jest ona na tyle gęsta, że niemal w każdym miejscu można dziś swobodnie korzystać z telefonu i z internetu. Tradycyjna telekomunikacja szybko stała się czymś powszechnym, ale w swej najprostszej postaci już niewystarczającym. Dziś liczy się szerokopasmowy dostęp do informacji. Na początku był to bardzo powolny przesył danych, który na przestrzeni kilku lat bardzo szybko się zmieniał. Transfer na poziomie 1G został zastąpiony poziomem 2G, potem 3G, 4G, 5G... Możliwości okazały się znacznie większe niż by się ktoś z użytkowników mógł kilka lat temu spodziewać.

Aby sieć telekomunikacyjna mogła w sposób ultraszybki przesyłać informacje, muszą być spełnione 2 najważniejsze warunki:

  1. Maszty powinny być rozstawione w stosunkowo bliskiej odległości, w praktyce mniej więcej co 10 km.

  2. Nadajniki muszą być wyposażone w sprzęt transmisyjny zgodny z najnowszą technologią - a ta jest wciąż ulepszana.

Parametry użytkowe Sieci Kryształowej są miliony razy doskonalsze niż jakiejkolwiek ziemskiej sieci teleinformatycznej, ale aby na Ziemi móc poprawnie odbierać płynące przez tę sieć sygnały, potrzebne nam są zaawansowane wielowymiarowe anteny. Bez nich to pole boskiej informacji pozostaje w znacznej mierze poza naszym zasięgiem.

Wyobraźmy sobie, że bylibyśmy w stanie zastosować na Ziemi chociaż część wspaniałych możliwości, jakie niesie ze sobą Kryształowa Sieć. Mogłoby się wówczas okazać, że komputery i telefony komórkowe nie są nam już wcale potrzebne, ponieważ rozbłyski wzajemnego porozumienia rozchodzą się i docierają do wszystkich, którzy potrafią je odbierać. A to przecież dopiero początek. Taki etap wzajemnego porozumienia moglibyśmy nazwać Polem Zjednoczonej Świadomości i byłby to zarazem początek nowej cywilizacji, ponieważ zjednoczona wola ludzi oświeconych wyparłaby z ziemskiej sfery ciemność tak łatwo, jak jasne światło słońca, które bez trudu rozjaśnia nawet najcięższy mrok.

NOWE PUNKTY DOSTĘPU

Aby zdalny kontakt na wyższym poziomie mógł się swobodnie rozwijać, punkty dostępu do wielowymiarowej komunikacji musiałyby być znacznie gęściej rozmieszczone. Jednym z takich punktów dostępu do wielowymiarowej wibracji jest Sferyczna Piramida Czakram Ziemi.

Sferyczna Piramida Czakram Ziemi,wielowymiarowa merkaba,merkiva,święta geometria

Niezwykły instrument wykorzystujący energię kryształów i zaawansowane formy Świętej Geometrii. Piramida nowej generacji zdolna do emitowania bardzo silnej wibracji na odległość wielu kilometrów. Jest to energia porównywalna z emanacją naturalnych czakramów ziemi.

Działanie Czakramu Ziemi, podobnie jak każdej Sferycznej Piramidy można podzielić na 2 zakresy:

 

ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE

Najsilniejsza emanacja fizyczna odczuwana jest wewnątrz piramidy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Osoby, które zetknęły się z Czakramem Ziemi po raz pierwszy, przeżywają to czasem bardzo intensywnie. Piramida oczyszcza i rozszerza aurę oraz bardzo silnie pobudza przepływ energii we wszystkich czakrach.

Intensywnie poszerzona aura pozwala na znacznie bliższy kontakt z Wyższym Ja, od którego większość ludzi jest oddzielona właśnie z powodu niedostatecznego rozwoju wielowymiarowej, duchowej struktury. Jednocześnie otwiera się droga do wyższych wymiarów, dzięki czemu osoby korzystające z Czakramu Ziemi mogą mieć dostęp do boskiego przewodnictwa i mądrości trudnej do ogarnięcia przez zwyczajny, ludzki umysł.

 

ODDZIAŁYWANIA SUBTELNE

Prócz emanacji bezpośredniej, bardzo istotne są oddziaływania subtelne. W promieniu wielu kilometrów od Sferycznej Piramidy tworzą się subtelne połączenia z Siecią Kryształową. Dzięki tym subtelnym połączeniom, do serc i umysłów osób przebywających w strefie działania Czakramu Ziemi przenikają nowe idee i wartości. Dzieje się to poprzez olśnienia, skojarzenia, sny oraz zaskakujące sploty okoliczności prowadzące do wejścia na wyższy poziom rozwoju. Intensywność tego procesu zależy od poziomu wrażliwości i od skupienia uwagi. Znamienne, że podczas budowy Czakramu Ziemi w Jałówce koło Białegostoku, osoby jadące z centrum miasta czuły wyraźnie pojawienie się nowej wibracji będąc jeszcze w centrum miasta, choć miejsce budowy Czakramu oddalone było o ponad 30 km. Nie dziwi też fakt, że w nocy, gdy wszystkie wibracje się wyciszają i przekaz energii nabiera mocy, subtelne echo Czakramu Ziemi odbierane jest nawet przez mieszkańców znacznie dalszych okolic. Znane są przypadki odbioru tego echa nawet w promieniu 350 km...

U osób, które na podwyższone wibracje nie były dotąd czułe, próg wrażliwości stopniowo się przesuwa, a ich umysły otwierają się na nowe prawdy. Zmienia się też spojrzenie na życie oraz na własne, silnie utrwalone przyzwyczajenia. Wielu naszych klientów opowiadało nam o tym, że dzięki wpływowi Merkaby lub Merkivy z łatwością uwolnili się od nałogów, lub spontanicznie przeszli na czyste, bezmięsne odżywianie.

 

STREFA REZONANSU

Punkty dostępu do Sieci Kryształowej działają szczególnie skutecznie, jeżeli odległość między nimi pozwala na ich wzajemny rezonans. Obecnie na całym dużym terytorium Polski są tylko 3 duże instalacje wielowymiarowe:

  • pod Poznaniem (Boruwiec),

  • na Pomorzu Zachodnim (Kuszewo)

  • pod Białymstokiem (Jałówka).

To oczywiście całkiem nieźle, ale aby efekt był bardziej wyraźnie odczuwany, nadal za mało.

Jaki może być efekt kontaktu z takim silnym punktem dostępu do wibracji z wyższych wymiarów? Najlepiej, jeśli przedstawimy to z a pomocą praktycznego przykładu. Oto relacja Jeleny, która odwiedziła Merkabę Bramę Światów w Irlandii (Caherconlish, hrabstwo Limerick). Brama Światów to starsza, jeszcze niewielowymiarowa i niesferyczna wersja Czakramu Ziemi. Oto relacja w rosyjskojęzycznym oryginale, poniżej tłumaczenie polskie:

Я зашла в Мерхабу в первый раз, села на стул и закрыла глаза. Меня как-будто закрутило, я подняла вверх руку и какая-то золотая рука взяла мою руку и я очутилась в очень красивом месте. Это место было полно света, очень много света. Красивые растения, цветы. Я шла и у меня было ощущение, что я как в раю. Ощущение полного счастья и спокойствия. Я увидела лик молодой девушки, он напомнил мне лик Девы Марии. Я шла и увидела львицу. Меня отвлекли звуки, видение ушло и я вышла из Мерхабы

Когда я зашла в Мерхабу во второй раз, села на стул и закрыла глаза, меня опять закрутило и на этот раз я уже сразу оказалась, без руки, на красивой поляне, полной света. В этот раз я спросила лик молодой девушки будут ли у меня дети, на что я получила ответ, что будут и я увидела двоих детей. Мальчик был очень похож на моего мужа, а девочка имела карие глаза и темные вьющиеся волосы. Потом я шла по красивой поляне, полной света и красивых цветов и бабочек. Вдруг я опять увидела львицу, она была очень дружелюбной, в этот раз она поставила мне лапы на плечи, как бы обнимая меня. Меня опять отвлекли звуки и я вышла из Мерхабы.

Когда я вошла в Мерхабу в третий раз, села на стул, меня закрутило и я опять оказалась на этой красивой, полной света, поляне. Опять видела лик молодой девушки, но в этот раз мою руку держала женская рука, странная рука, потому что на ней были очень длинные, покрытые красным лаком, ногти. Я ходила по поляне, держась за эту руку. Меня отвлекли звуки и я вышла из Мерхабы.

Weszłam do Merkaby po raz pierwszy, siadłam na krzesło i zamknęłam oczy. Coś mną jakby zakręciło. Podniosłam rękę, a jakaś złota ręka ujęła moją rękę i znalazłam się w bardzo pięknym miejscu. Było tam pełno światła, bardzo dużo światła. Piękne rośliny, kwiaty. Szłam i czułam się jak w raju. Poczucie pełnego szczęścia i spokoju. Zobaczyłam twarz młodej dziewczyny, która przypominała mi twarz Dziewicy Maryi. Idąc dalej, zobaczyłam lwicę. Rozproszyły mnie dźwięki, widzenie uciekło i wyszłam z Merkaby.

Kiedy weszłam do Merkaby drugi raz, siadłam na krzesło i zamknęłam oczy, znów mną zakręciło i tym razem już bez ręki pojawiłam się na pięknej, pełnej światła polanie. Wtedy spytałam się twarzy tej młodej dziewczyny, czy będę miała dzieci. Dostałam odpowiedź, że będę i zobaczyłam dwoje dzieci. Chłopiec był bardzo podobny do mojego męża, a dziewczynka miała brązowe oczy i ciemne kręcone włosy. Potem szłam po pięknej polanie pełnej światła, pięknych kwiatów i motyli. Nagle znów zobaczyłam lwicę. Była bardzo przyjazna, położyła mi łapy na plecach, jakby mnie obejmowała. Znów rozproszyły mnie dźwięki i wyszłam z Merkaby.

Kiedy weszłam do Merkaby po raz trzeci, siadłam na krześle, zakręciło mną i znów znalazłam się na tej pięknej, pełnej światła polanie. Ponownie zobaczyłam twarz młodej dziewczyny, ale tym razem moją rękę trzymała ręka żeńska, dziwna ręka, z długimi, pomalowanymi na czerwono paznokciami. Chodziłam po polanie, trzymając się tej ręki. Rozproszyły mnie dźwięki i wyszłam z Merkaby.

Oczywiście przeżycia o takiej skali jak u Jeleny nie są zjawiskiem powszechnym i nie zdarzają się na co dzień. Najwyraźniej jest ona osobą wyjątkowo sensytywną, być może też wyższe wymiary miały dla niej posłannictwo i wykorzystały do jego przekazania jeden z punktów dostępu do Sieci Kryształowej. Wyobraźcie sobie tylko, jak ciekawie mogłoby być, gdyby intensywność promieniowania tych punktów dostępu wzrosła na tyle, że w ich bezpośrednim zasięgu znalazłoby się bardzo wielu ludzi.

 

CZYNNIK ŚWIADOMOŚCI

Jest jeszcze jeden, niezwykle ważny czynnik, o którym należy pamiętać przy budowie instalacji wzmacniających siłę ducha. To czynnik świadomości. Znów posłużę się analogią do sieci telekomunikacyjnych. Urządzenia nadawczo-odbiorcze są bardzo ważne, jednak oprócz doskonałości instalacji, niezwykle ważne jest to, jak użytkownicy ją wykorzystują.

W porównaniu do innych zakątków świata dostęp do sygnałów z wyższych wymiarów jest nad terytorium Polski całkiem niezły i stale się poprawia. Jest to prawdopodobnie związane z dużą ilością punktów dostępu do Sieci Kryształowej. Funkcję punktów dostępu o różnej mocy spełniają duże, średnie i małe Merkaby, Merkivy, piramidy, setki kryształów rozsiewanych przez wielu wolontariuszy w mniejszych i większych miejscach mocy, działa orgonowe itp. Całość nie jest oczywiście mocą wystarczającą, żeby całkowicie rozproszyć smog ciężkich wibracji i przeprogramować rzeczywistość. Mimo wszystko jest tego wszystkiego na tyle dużo, że gdyby tylko świadomi mieszkańcy tego kraju zdali sobie sprawę z potencjału, którym dysponują i potrafili zjednoczyć się we wspólnym dążeniu, efekt mógłby przerosnąć oczekiwania.

Powiem Wam, jakie jest wrażenie osoby wjeżdżającej do Polski po kilkunastodniowym pobycie za granicą. Tak się składa, że we wrześniu, wracając z urlopu, wjeżdżaliśmy do Polski od południa drogą lądową. Osobę, która potrafi obserwować energię, zaskakuje nadzwyczajna intensywność przepływu myśli i emocji. Te myśli i emocje tworzą gęstą, splątaną sieć zależności, w której łatwo ugrzęznąć i z której trudno się wyrwać. Nie jestem w tych obserwacjach odosobniony, doświadcza tego wielu Polaków na stałe mieszkających za granicą. Niedawno odwiedził nas znajomy powracający ze Szwecji, który po dopłynięciu do polskiego brzegu miał niemal identyczne doświadczenie.

Owa sieć zależności to jednak tylko najniższe pasmo częstotliwości, które zaścielają nasz kraj niczym gęste, nieprzepuszczające słońca chmury. A jednak nad tymi chmurami świeci słońce! Nawet jaśniej niż gdzie indziej!

 

RÓŻNE POZIOMY WIBRACJI

Nigdy nie zapomnę cudownego doświadczenia, kiedy po długiej nieobecności wracałem do kraju droga powietrzną. Miałem tym samym możliwość doświadczenia fantastycznej i czystej duchowej energii unoszącej się ponad dolną warstwą mentalnego smogu. Niech was to nie dziwi, że mentalny smog, niczym ciężkie deszczowe chmury układa się nisko przy ziemi. Jest to związane z długością fal myślowych. Myślokształty o najniższym ładunku emocjonalnym są falami krótkimi (częstotliwość beta lub gamma) a strefa ich rażenia to przeciętnie odległość 2-3 kilometrów. Ponad tą ciemną chmurą robi się czysto, coraz czyściej i naprawdę bardzo przyjemnie! Na wyższym pułapie możemy już bowiem bez niepotrzebnych zakłóceń odbierać fale dalekiego zasięgu związane z myśleniem i odczuwaniem medytacyjnym. Fale te są skutecznie wzmacniane przez instrumenty wzmacniające moc ducha, a jak wcześniej wspomnieliśmy, jest tych instrumentów w naszym kraju relatywnie dużo.

Sedno rzeczy polega na tym, aby Ci, dla których instrumenty te stworzono, wyrwali się z plątaniny sieci apatii i z odwagą wzlecieli na wyższy pułap.

To wymaga zrozumienia i działania!

Duchowa część naszego społeczeństwa jest gotowa do wspaniałych zrywów, jeśli przyświeca jej perspektywa szybkiego wyzwolenia opartego na wizji cudownej pomocy z zewnątrz. W roku 2012 doszło do niezwykłych przemian energetycznych, niemal zupełnie zignorowanych przez ludzi oczekujących powszechnego lądowania statków lub globalnej katastrofy. Te przemiany energetyczne to aktywacja Sieci Kryształowej i początek procesu lawinowego przebudzenia świadomości bardzo wielu istot na Ziemi. Lądowania nie było i nie będzie – o ile świadomi mieszkańcy Ziemi w pierwszej kolejności nie zdecydują się na pozostawienie wszystkich uwarunkowań i przywołanie oczyszczającej boskiej mocy. Nikt z zewnątrz nie ma prawa ingerować w ziemską sferę, więc jeśli mowa jest o cywilizacyjnej zmianie, to albo dokonamy jej sami (wówczas pomoc otrzymamy), albo nie doczekamy się jej wcale (bo istotom, które same nie wiedzą czego chcą, nikt pomocy z zewnątrz nie udzieli).

Tuż po restarcie Kryształowej Sieci pojawiły się wręcz fantastyczne możliwości wspólnego duchowego działania w skali takiej, o jakiej wcześniej się nikomu nie śniło. Cóż z tego, gdy na skutek niespełnionych, błędnych wyobrażeń, w pierwszych miesiącach roku 2013 duchowa część społeczeństwa zaczęła pogrążać się w głębokiej i trudnej do pokonania apatii. Apatia wciągała ludzi niczym bagno. Demony wszelkiej maści miały obfite żniwo niskich emocji, egzorcyści mieli pełne ręce roboty, a szpitale psychiatryczne zapełniły się nowymi pacjentami. Z własnego doświadczenia wiem, że choćby się wówczas robiło salta i fikołki i tak nikogo to nie interesowało. Niezależnie od przyczyny, pogrążanie się w apatii, to błąd, szczególnie wtedy, gdy wszystko idzie w dobrym kierunku.

Rok 2014 był ponownym budzeniem się i stabilizacją sił. Ci, którzy kryzys przetrwali, wyszli z niego mocni jak nigdy dotąd, zbudziło się też wielu tych, którzy dotychczas nawet nie podejrzewali, że niosą w sobie ziarno ducha. Osoby, które budzą się obecnie, dojrzewają w przyśpieszonym tempie i w ciągu kilku miesięcy osiągają to, na co kiedyś trzeba było pracować latami.

Rok 2015 to kolejna, wyższa poprzeczka. Coraz szybciej krążąca energia, coraz szybszy proces przebudzenia. Potencjał roku 2015 jest znacznie wyższy, niż roku 2014, ale energia duchowa w tym roku nadal podlegała silnym fluktuacjom. Okres silniejszego pobudzenia przypadł na miesiące wiosny i lata z powtórnym spadkiem jesienią. Czasem trudno jest przyczyny tych fluktuacji zrozumieć, można sądzić, że były zakorzenione w sytuacji politycznej, która owszem, zmieniała się, ale nie w takim zakresie, którego można by sobie życzyć.

Czy jednak potencjał siły ducha może zależeć od zmiennych wiatrów sytuacji zewnętrznej? Potrzeba nam siły ducha stabilnej i niezłomnej! Niezależnej od zaburzeń zewnętrznego świata. Nie należy liczyć na to, że sytuacja w świecie fizycznym wokół nas nabierze cech zadowalającej stabilizacji. Wręcz przeciwnie, im bliżsi będziemy punktu przełomowego, tym bardziej będzie ona nieprzewidywalna. Jednak niezależnie od tego, jaki obrót przybiorą wydarzenia na zewnątrz, w naszym wewnętrznym świecie jesteśmy w stanie przywołać siłę ducha tak potężną, że świat się zmieni.

Rok 2016 i 2017... Pewien głęboko oświecony człowiek powiedział mi kiedyś, że najważniejsze rzeczy rozegrają się właśnie w tych latach. Chcę mu wierzyć, ale wiem, że stać się to może tylko pod jednym, koniecznym do spełnienia warunkiem. Jeżeli temu procesowi pomożemy!

Na rzeczywistość możemy i powinniśmy wpływać. Mamy ku temu wspaniałe narzędzia, siła ich działania może w najbliższym czasie znacznie wzrosnąć. Osoby, które miałyby ochotę wzbogacić ziemską sferę o dodatkowy, bardzo silny punkt dostępu do Kryształowej Sieci, będą obecnie miały wyjątkową możliwość skorzystania z dofinansowania tego przedsięwzięcia.

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY CZTERECH CZAKRAMÓW ZIEMI!

Nasz przyjaciel Irek, Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii postanowił dofinansować 25% kosztu budowy czterech kosmicznych anten typu CZAKRAM ZIEMI. Oznacza to, że każdy, kto się zdecyduje jedno z 4 takich urządzeń postawić, zapłaci jedynie 75% jego ceny. Dodatkowo, aby uczynić ofertę jeszcze bardziej przystępną, obniżyliśmy cenę bazową.

Cieszylibyśmy się bardzo, gdyby któryś z Czakramów Ziemi zasilił kraje inne niż Polska. W pierwszej kolejności zależy nam na projektach nowych, ale możliwe jest również przezbrojenie obiektów już istniejących (takich jak Merkaba Brama Światów).

Link do pełnego opisu Czakramu Ziemi

 

Czakram Ziemi - sferyczna piramida, święta geometria

 

Realizując ten projekt, działasz dla siebie i dla świata.

Zapraszamy do współpracy!

Fioletowy płomień - wiedza duchowa

Start

Wezwanie kamiennego kręgu do przyjaciół z Atlantydy
Wzywam Was moi Gwiezdni Bracia. Wyczuwam...

Fioletowy płomień

Fioletowy Płomień
O Fioletowym Płomieniu Fioletowy Płomień to...
Fala Fioletowego Płomienia
KRĄG FIOLETOWEGO PŁOMIENIA 21 czerwca 2010...
Eksplozja Światła i Miłości ZAGINIONE...
Krąg Fioletowego Płomienia tworzymy z myślą by...
Czego nie powiedziałem na Kongresie... W...
Kochani, Przedstawiamy Wam dziś przesłanie,...
Fioletowy Płomień dla Polski,medytacja
17-25 październik 2015 Nadchodzący tydzień...
Fioletowy Płomień Źródła
Bardzo dziękujemy za piękną medytację,...

Światło ducha

ŚWIAT, Z KTÓREGO POCHODZĘ Mój dom. Świat...
Dusza jest światłem, Światło Ducha
Prawda jest prosta i zrozumiała. Zawsze!...
Najwyższa Istota - światło, energia życia
SPOTKANIE Z TWOIM NAJWYŻSZYM PRZEZNACZENIEM...
Stwórca
KOSMICZNA MISJA W kilka dni po...
Światło Ducha, portal boskiej energii
W ciągu ostatnich 3 miesięcy w Polsce...

Duchowa rewolucja

CZĘŚĆ I - PODAJMY SOBIE RĘCE! Nadszedł...
CZĘŚĆ II - PODSTAWY REWOLUCJI  ...
PRZEŁOMOWE SPOTKANIA U PROGU NOWEGO ŚWIATA...

Świadome odżywianie

Świadome odżywianie, wegetarianizam, weganizm
Dlaczego jest to takie ważne? “Jakie jest...
W Strefie Cienia wystawiamy na działanie...
Dieta wegetariańska prosta i zdrowa
Czy wiecie, że dla zaspokojenia swoich smakowych...
Proste i praktyczne przepisy wegańskie
Przy przejściu na wegetarianizm największym...
Zmiany w DNA
Obce kody są niczym ciemna nić, oplatująca...
Kawa i inne używki
Pani Kasia pisze: Po przeczytaniu na Pana...
Wegetariańskie psy
Zwierzęta są moimi przyjaciółmi, a ja nie zjadam...
Cieciorka - kuchnia wegańska i wegetariańska, zdrowa dieta
Humus z cieciorki i sezamu Składniki...
witarianizm,surowe odżywianie,odżywianie energetyczne,rozwój duchowy,ntv
Łatwy sposób na podniesienie energii duchowej na...

Zdrowie, medycyna naturalna

Szkodliwe szczepienia, STOP NOP,szkodliwe szczepionki
Szczepić? Nie szczepić? Wielu ludzi staje,...
Srebro koloidalne,naturalny antybiotyk,leczenie przeziębienia
Katar? Przeziębienie? Grypa? Infekcja rozwija...
Wiry Życia, czakry, leczenie czakr, czakroterapia, energia czakr, bioenergoterapia
Źródło obrazu Wszystko, z czego się...

Miłość, partnerstwo

Miłość duchowa
Kobieta i mężczyzna. Dwie piękne istoty ...
Bliźniacze płomienie
Mojej Kosmicznej Rodzinie - żonom, mężom,...
MAGNETYCZNA POTRZEBA BLISKOŚCI Kiedy...

Dzieci nowej ery

Dzieci indygo i kryształowe
Przybycie każdej nowej duchowej istoty na...
Kasia "Samarkanda" Barczyńska Ostatnio coraz...
Dzieci kryształowe nowej ery
Zapraszamy na wywiad z „Fioletową Rodziną” w...
Dziecięce piramidy, święta geometria
OKIEM TATY Spójrzcie na te fantazyjne...
Edukacja domowa
Zapraszamy na wywiad w Niezależnej Telewizji na...

Ukryta struktura rzeczywistości

Pole Życia - Boska Matryca
W mitologii starożytnych greków za plecenie...
ZIMOWE PRZESILENIE 2010 W październiku...
Jest cicho... Już od kilkunastu dni jest cicho,...

Wielka Przemiana Świata

Miałem sen... Byłem z rodziną i z kilkoma...
Kochani, Witamy Was serdecznie w roku 2012...
Burzyciele Systemów transformacja 2012
Przez ostatni tydzień października...
Tym, którzy w dniu 21 grudnia oczekiwali końca...
Gaja w sercu miłości
Wszystkim, którzy wzięli udział w...
Trzymać Kurs - przemiana 2012 - 2013, Nowa Ziemia
Kiedy Krzysztof Kolumb wypłynął na poszukiwanie...
Wrota czasu, podróże w czasie
Kochani, Chcielibyśmy Was zaprosić do...
Powrót do rajskiej Ziemi
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy...
Boliwia - Wyspa Słońca widok na jezioro Titicaca i Wyspę węży,szamani
Szamani, duchy, opiekunowie z wyższych...
Cykl precsji
Koło-Wrót. Koliste Wrota. Gwiezdne Wrota. O...

Prehistoria, Atlantyda, Egipit, piramidy

Czyż nie jest piękna? Dawno temu, w...
Starożytne piramidy i przedwieczna tajemnica
Jadąc do Egiptu spodziewałem się wielu...
Młotek z Glen Rose
Paradygmaty to przekonania leżące u podstaw...
Sarkofag w Wielkiej Piramidzie Chu Fu Cheopsa
Od czasu pamiętnej wizyty w krainie piramid w...
Powrót Bogów - zaginiona cywilizacja powraca
ŚLADY RAJU Podczas naszej niedawno odbytej...
Budzenie piramidy
NOCNI GOŚCIE Spośród wszystkich godzin...
Pegaz znak kosmicznego statku Pelegai
Zbieżność tytułu tego przesłania do tytułu...
Zew Ducha
Tym razem to Wy napisaliście przesłanie....
Miłość spoza czasu
  Jedno z wielu niezwykłych zjawisk...
Magda z Wielkiej Brytanii pisze: Po wyjściu...
Słup słońca w przesilenie, połączenie wymiarów
Tym razem to Ania pisze: Kochani, We...
Kryształowe Serce Miłości
3 DNI W PIRAMIDZIE 3 dni - od 5 do 7...
Ten Który Przybył z Nieba
Poniższy zapis pochodzi z kryształowej...
Wejście do Hal Amenti
W zimowe przesilenie spotkaliśmy się przy ognisku...
Atlantyda,Poseida
Atlantyda – ostatnia wolna ziemska kolonia...
Piramidy, moc i niesmioertelność, energia piramid,piramidy egipskie,święta geometria
Jak to jest, gdy nie spodziewając się niczego...

Instalacja ogniskowania mocy

ROK 2012 Mamy dawno oczekiwany rok 2012....
KOLEJNE OGNIWO W NOWOŻYTNEJ INSTALACJI...
  KOSMICZNY PROMIEŃ Po...
Drodzy Przyjaciele, Jesteśmy głęboko poruszeni...
Kochani! Mamy dla Was wspaniałą nowinę. Gwiezdne...
Z radością zawiadamiamy, że w najbliższy...
Piramida energetyczna - wielkie Merkaby i krąg kamienny
Kompleks energetyczny Pomorze - Brama Światów...
Pomoc we wzniesieniu Ziemi
INSTALACJA OGNISKOWANIA MOCY W DZIAŁANIU...
Duchy zwierząt
Rafał Fukała ze Śląska: Około 2 – 3...
Sieć Kryształowa,sieć chrystusowa,siatka krystaliczna
Sieć Kryształowa to subtelna struktura...
Mistrz Szambala,międzywymiarowy portal,Agartha,wejście do Szambali
Wieczorem, 10 lipca 2016 roku, po prawie 4...
Diamentowy Portal,sferyczne piramidy,energia piramid,święta geometria
Spójrzcie Kochani jaką niezwykłą konstrukcję...

Słowianie

Ariowie,Słowianie
Nowe światło na historię narodu, w którym się...
Wici! Wici! Słowiańska jedność i moc.
Ogień i dym nad słowiańską ziemią Dym....

Różne artykuły

  Kasia "Samarkanda" Barczyńska...
Dostępne są materiały wideo z Kongresu. Z...
Oto fragment korespondencji z jedną z...
ODTWARZANIE ŚWIĘTYCH ŚCIEŻEK MOCY ZIEMI Kasia...
Ochrona anielska
Najwyższy czas zająć się ochroną. Nie będziemy...
Duch Przebudzenia
Świnoujście, rok 1993 Pogodne wrześniowe...
Moc jest z Tobą
Kilka tygodni temu szukając inspiracji na...
Planeta Małp
Bardzo często się zdarza, że bezpośredni...
Epoka Wodnika
Drodzy użytkownicy portalu Fioletowy Płomień...
Philip Wollen
Zmiana rodzi się w umysłach jednostek....
Kochani ! Przepraszamy, że tak długo się nie...
Wielu z Was zapewne się zastanawia z jakiej...
Przesilenie w kamiennych kręgach
Zapraszamy do wspólnych spotkań podczas...
Wiatraki w Osiecznej, odprowadzanie dusz
Temat zbłąkanych dusz, które wymagają...
Podróże w czasie - ostatnia wieczerza
Tuż przed ostatnią wieczerzą Pewnej nocy,...
Harmonia Kosmosu
Nasze wystąpienia:   Wychowanie i...
Kamienny krag nocą
Był początek września, późny wieczór. Właśnie...
Marzanna, starożytna bogini Jasnej Góry
Niedawno dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy. Czy...
galaktyka Mleczna Droga,gwiazdy mówią,mowa gwiazd,gwiazdy żyją
Czy wiecie, że gwiazdy mówią? No, może nie...
Oświecenie żeńskiej energii
Wszystkim cudownym kobietom, Żonom, matkom...
wychowanie alternatywne,nauczanie domowe,bliskość ze zwierzętami
Patrze na datę ostatniego wpisu na Fioletowym...
Zawilce w lesie
Kochani!! Dzisiaj wcześnie rano, gdy...

Warsztaty

Gaja
Czy chciałbyś uspokoić myśli i wejść w stan...
Jezioro Komorze
Kochani! Niedawne warsztaty w Warszawie, a...
Zajęcia w kregu
Jak jest na naszych spotkaniach? Ciepło,...
Duchy Ziemi
Ojcowski Park Narodowy, Kraków, Częstochowa...
Słowiańska mowa czarów,moc słowian,zaproszenie na warsztaty
Zapraszamy na ciekawy wywiad: Słowiańska Mowa...
Wiry Życia warsztaty
Zapraszamy na warsztaty, twórcze spotkanie...
Zapraszamy na drugie wydanie naszych warsztatów...

Ogłoszenia

Ukryte Terapie
Zapraszamy na wykład Pana Jerzego Zięby, autora...
Wszyscy wkoło czekają na Święta, podczas gdy...
szkodliwe szczepienia
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o...
Merkiva,merkaba
Osoby, które chciałyby zobaczyć i praktycznie...
letnie przesilenie,medytacja dla Polski i świata
Już za 2 dni letnie przesilenie. W tym roku...
Wspólna medytacja dla świata
Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy...
Przez kilka tygodni dostęp do naszego serwisu był...
Piramidy i Kosmos, międzynarodowa konferencja we Wrocławiu
Zapraszamy na międzynarodową konferencję Piramidy...

POWIADOMIENIA

Wpisz swój e-mail, poinformujemy Cię o nowych artykułach

e-mail: kontakt@merkaba-aktywator.pl      tel: +48-604487802

Kontakt telefoniczny w dni powszednie od 9:00 do 19:00. Ze względów technicznych nie odbieramy SMS. Jeżeli nie możemy odebrać telefonu, oddzwaniamy później.