Kryształowy Szlak

piątek, 04. luty 2011

ODTWARZANIE ŚWIĘTYCH ŚCIEŻEK MOCY ZIEMI

Kasia Barczyńska

Obecnie mamy taki szczególny czas, kiedy Nasza Ziemia potrzebuje współdziałania z nami a my potrzebujemy Jej opieki do odzyskania naszego oryginalnego, nieograniczonego potencjału energetycznego. Ziemia wysyła nam nieustannie sygnały o potrzebie niedalekich przemian. Jednocześnie podaje informacje poprzez swoich pomocników, jak te zmiany przeprowadzić w maksymalnej harmonii dla wszystkich Istot. Wyłapujemy te informacje intuicyjnie poprzez kontakt z naturą, choć z powodu rozrastania się cywilizacji kontakt ten jest coraz bardziej ograniczony.

 

Ziemia jest zmęczona naszym użytkowaniem i jej energia nie jest dla nas nie w pełni dostępna. Naturalne kiedyś codzienne „ładowanie akumulatorów” poprzez wyjście z domu do ogrodu czy do lasu za płotem przybrało formę zaledwie krótkich wypadów z betonowych miast. Niektórzy z nas pielęgnują pęd do zwiedzania świata i jego pięknych zakamarków, gdzie mają nadzieję przeżyć „coś niezwykłego” i zregenerować nadwątlone siły. Urokliwe miejsca mają tą cudowną właściwość, że są po prostu miejscami o wysokiej energii – Miejscami Mocy. Wypiętrzenia na płaskowyżach, niezwykłe góry, cudowne kotliny, jeziora, święte gaje, olbrzymie, stare drzewa - opiekunowie okolicy, głazy i monolity o przeróżnych formach, jaskinie z mnogością rozmaitych minerałów, źródła o przejrzystej, szmaragdowej wodzie, potoki i rzeki wpływające do świętych wód mórz i oceanów… Żywioły i energie tych miejsc przenikają się nawzajem i napełniają energią życia istoty rozwijające się dookoła – w tej chwili jednak działają naturalnie tylko na terenach dzikich, poza cywilizacją.

 

SIEĆ RUBINOWA

Miejsca te na powierzchni Ziemi są zasilane z samego wnętrza – przez wirujące ciekłokrystaliczne jądro – elektrownię planety. Ten generator oddziałuje na całość struktury kuli ziemskiej poprzez system wewnętrznych „meridianów” i tworzy tuż pod skorupą ziemską wewnętrzną sieć krystaliczną – Sieć Rubinową. Rubin to minerał o niezwykle silnej i żywej energii mającej silną łączność z wnętrzem Ziemi. Rubiny pomagają przy zaczynaniu od nowa, odzyskiwaniu długowieczności. Sieć Rubinowa to struktura uzdrawiająca planetę i pomagająca przywrócić właściwy dla Ziemi wzorzec Raju - który jest dla wszystkich jej mieszkańców dziedzicznym prawem.

 

Możemy tą Rubinową Sieć porównać do układu zasilania wspominanych w przekazach ukrytych pod ziemią kryształów pozostawionych nam przez dawne cywilizacje (wspominają o tym liczne przekazy). Ma ona również łączność z wiedzą kryształowych czaszek, pochodzącą od wyższych istot duchowych, (czy ostatecznie rzecz ujmując - od Istoty Najwyższej - Boga). Uruchamia ona pradawne całkowite zespoleni Ziemi z człowiekiem i pozwala na swobodny przepływ energii między Ziemią i Kosmosem. Mamy głęboką świadomość, że nawet obecnie, przy tak gęstym zaludnieniu planety, każdemu powinno wystarczyć zasobów, żeby żyć w doskonałym zdrowiu i pełni szczęścia. Zasobów tych jest nadmiar i możemy je w dodatku mnożyć...

 

SIEĆ CHRYSTUSOWA

Wewnętrzna krystaliczna sieć tętni sygnałem nieustannego podnoszenia wibracji i witalności. Łączy nas jednocześnie z poziomem bezwarunkowej miłości i mistrzowskiej świadomości Ducha. Wibracja ta manifestuje się w kolejnej energetycznej sieci krystalicznej rozpiętej dookoła Ziemi: w różowo- błękitno-złotej Sieci Chrystusowej.

W ten sposób mamy utworzoną przestrzenną strukturę energetyczną opartą na emanacji krystalicznej – czyli przepływie informacji i energii. Struktura ta jest zbliżona do budowy naszego atomu, co pewnie nie zdziwi nikogo – wszechświat ma budowę fraktalną, czyli najmniejsze cząstki powtarzają się w nieskończoność w coraz większych formach – mikrocząsteczki, atomy, elementy natury, Ziemia, galaktyka, wszechświat… Najbardziej rozbudzone i wyczuwalne w tej chwili są trzy współśrodkowe, połączone strefy kuliste:

 

Jądro ciekłokrystaliczne emanuje potężną energią promieniście do rozpiętej tuż pod powierzchnią ziemi Sieci Rubinowej. Stąd energia „wypływa” poprzez miejsca mocy (naturalne wypiętrzenia i ukształtowanie terenu) i łączy się z siecią krystaliczną strukturą okołoziemską – Siecią Chrystusową. Sieć Chrystusowa otwiera się na kosmos i stanowi bezpośrednie połączenie z całą wiedzą i mądrością wszechświata.

 

Każda z tych sieci pulsuje wibracją wyższego poziomu Ducha. Całą pustkę pomiędzy istniejącymi strukturami wypełnia wibracja energetyczna żywej świadomości wszechświata, Boga… Widzimy ją lub wyczuwamy jako mocno emanującą kryształową mgłę o rozmaitym zagęszczeniu.

 

W naszym mini układzie ziemskim - miejsca mocy zasilają powierzchnię Ziemi i oddziałują na życie wszystkich istot – na świat roślin, duchów natury, zwierząt i ludzi. Światy te przenikają się nawzajem i rozwijają się w harmonii i miłości. Tak wygląda to w Złotym Wieku. To jest Raj wspominany w Biblii, to jest błogostan, płynięcie i piękno, za którym tęsknimy.

 

RAJ UTRACONY…?

Jak wygląda to obecnie? Wszelkie tereny zajęte przez cywilizację, hierarchię oraz systemy władzy świeckiej czy religijnej tworzą energetyczną dysharmonię energii w świadomości Ziemi i Jej mieszkańców. Miejsca Mocy są albo częściowo albo całkowicie nieczynne. Tylko te występujące w „dzikiej przyrodzie”, czyli miejsca nie zepsute ręką człowieka są naturalnie aktywne. Są one czynne choć niestety mniej aktywne, gdyż pierwotnie działały w sieci świadomości, a część z oczek tej siatki jest zakryta obecnie działającą przestrzenią technologiczną. To konsekwencja niewłaściwego kierunku rozwoju cywilizacji ostatnich tysiącleci.

 

Dodajmy do tego świadomość przeciętnego człowieka. Żyjemy w systemie, w którym niemal każdy ma nad każdym jakąś władzę. „Używamy” tej władzy i kierujemy ludźmi podległymi tak, aby zgadzało się to z jakimś wymyślonym systemem działania, często wbrew czyjejś woli i spoza poziomu serca. Można to łatwo sprawdzić – pomyśl - czy robisz to, czego potrzebuje Twoje Serce? To do czego zostałeś tu powołany? Czy jakbyś miał umrzeć za kilka dni robiłbyś dokładnie to samo co w tej chwili? Z kim chciałbyś być? Czy przebywasz z ludźmi, którzy są dla Ciebie najważniejsi? Czy zrobiłeś najważniejsze rzeczy tu na Ziemi? Często nie wiemy nawet jak na to odpowiedzieć… Czy żyjesz w swoim czy w cudzym świecie?

 

Cała ludzka zbiorowość tworzy swoją świadomością dodatkową gęstą strukturę energetyczną, bezpośrednio ponad Ziemią. Są to myślokształty, przekonania, lęki, zbiorowe wzorce zachowań, energetyczne kody, które zaburzają nasz odbiór emanacji Sieci Chrystusowej i rubinowego wsparcia ze strony energii Ziemi. Ten nisko wibrujący, usypiający nasze Światło Ducha smog wydaje się twardy jak skorupa, przez którą niełatwo się przebić. Media i systemy społeczne, w których się urodziliśmy mocno tę sferę usypiania świadomości zasilają . W efekcie zapominamy, że mamy prawo do szczęścia, do wolnej i nieskończonej energii, do zdrowego i młodego ciała, do życia w oświeceniu, do nieśmiertelności, do korzystania z czystych zasobów natury, do wolności...

 

ODTWARZANIE ŚWIĘTYCH STRUKTUR

Jest wiele sposobów na poruszenie energii miejsc mocy i rozpuszczanie tej myślowej skorupy. Wszystkie one dotyczą naszych naturalnych zdolności łączenia się poprzez głębię serca z emanacją mistrzowską i z energią wnętrza Ziemi. Medytujemy, wchodzimy w kontakt z naturą, pracujemy nad oczyszczaniem naszych ciał, emocji, umysłu i wibracji poprzez szereg metod uzdrawiania, masaży, rytuałów, ćwiczeń. Korzystamy z instrumentów wzmacniających energię, współpracujemy z energią ziemi, drzew, minerałów i kryształów.

 

Jest już spora liczba osób na świecie, które pamiętają pierwotną kryształową strukturę i jej działanie. Przypominają sobie oni sposoby pracy z kryształami i ich szerokie zastosowania w pradawnych wysokorozwiniętych cywilizacjach. Osoby te przywracają kryształom właściwe miejsce w pracy duchowej i energetycznej. W tej chwili są to głównie prace związane z oczyszczaniem środowiska, utylizacją smogu myślokształtów i przywracanie Ziemi jej pierwotnej struktury energetycznej.

 

Na planie materialnym jest to proces tworzenia sieci kryształowej na powierzchni ziemi - w jej węzłowych punktach energetycznych, ale też na terenach szczególnie wyeksploatowanych. Są to głównie tereny przemysłowe, miasta, miejsca zbiorowych śmierci ludzi czy zwierząt, obiekty związane z władzą czy systemami religijnymi, uaktywniane dawne Miejsca Mocy, własne mieszkania i domy. Jest to również tworzenie nowych wzmacniających struktur w punktach o martwej energetyce.

 

Kilka znanych osób, prowadzących życie duchowe – między innymi Drunvalo Melchizedek czy szamanka Kiesha Crowther, jest przykładem tego jak mocna jest ścieżka odtwarzania Linii Mocy za pomocą kryształów. Działają oni głównie na terenie obu Ameryk i wybranych punktach Europy (prace te zostały opisane między innymi w książce Melchizedeka „Świetlisty Wąż”.

 

Również na terenie Europy, działa wiele osób, które zupełnie intuicyjnie lub całkiem świadomie zajmują się umieszczaniem kryształów w ważnych punktach kontynentu.

 

TERAZ POLSKA!

Na terenie Polski, została stworzona bardzo gęsta i wyrazista energetycznie sieć kryształów wzmacniająca i łącząca bardzo liczne miejsca mocy – Czakram Masywu Ślęży, Czakram Wawelski, Łysica i Łysiec, Góry Stołowe, miejsca pielgrzymek, świątynie i katedry głównych miast Polski, kamienne kręgi, święte drzewa oraz obszary o niezwykłej czystości środowiska.

 

Właśnie z terenu Polski wyruszało w ciągu ostatnich 2 lat kilka dużych i mnóstwo mniejszych wypraw, łączących te święte miejsca z silnie emanującymi miejscami różnych części Europy. Na wschód i zachód, północ i południe z centrum właśnie na terenie Polski. Umieszczanie kryształów na powierzchni Ziemi ma na celu utworzenie dodatkowej sieci krystalicznej – powierzchniowej – która pobudza, oczyszcza i uruchamia pierwotną energię miejsca, a także tworzy pomost między Siecią Rubinową i Siecią Chrystusową. Wiele obszarów o „trudnej historii” to często prastare Miejsca Mocy. Wymagają one pilnej pracy oczyszczającej i wzmacniającej. Umieszczenie kryształu z taką intencją powoduje odbudowanie starej „świętej” energetyki tego terenu czy obiektu – czyli połączenie z Siecią Rubinową i jednocześnie Siecią Chrystusową. Mają one bezpośrednie połączenie z miejscami już częściowo aktywnymi, poprzez zbiorową informację zawartą w strukturach krystalicznych w Ziemi. Jest to rodzaj Krystalicznego Internetu.

 

 

Kryształy używane do tych prac są specjalnie przygotowywane w medytacjach, mają w sobie zapisane błogosławieństwa duchowych mistrzów, sygnały z aktywowanych tętniących energią Miejsc Mocy, wiedzę potężnych kryształów atlantydzkich, kryształowych czaszek oraz błogosławieństwa i intencje z poziomu serca każdego człowieka, który świadomie dołącza swoją Przestrzeń Miłości.

 

ŚCIEŻKAMI  ŚREDNIOWIECZA

Podczas wyprawy do południowej Francji i do Katalonii odnaleźliśmy ślady czystości, duchowej doskonałości oraz równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Wartości te były praktykowane przez Katarów we wczesnym średniowieczu! Niestety praktyka tak szlachetnych ideałów była poważnym zagrożeniem dla kościelnej hierarchii, toteż ówczesne zgromadzenia Katarów zostały wykorzenione w jakże dobrze historycznie sprawdzony sposób - ogniem i mieczem.

Chociaż zamki i siedliska Katarów zrównano z ziemią, jednak przesłanie czystości i światła przetrwało w wibracji ukrytej w ruinach. To właśnie w ruinach katarskiego zamku Montsegur na stromym i niedostępnym pirenejskim szczycie, doświadczyliśmy niezwykłego fenomenu astronomicznego w letnie przesilenie. Otrzymaliśmy niezwykły ślad Przebłysku Boskiej Świadomości. Pierwsze promienie wstającego słońca przeniknęły przez kryształ umieszczony w specjalnie zaprojektowanej szczelinie w murach zamku. Światło rozbłysło niczym sygnał od Najwyższego Istnienia - Święty Graal niosący przebudzenie i otwarcie serca na bezwarunkową i wszystko ogarniającą miłość. Przedstawione poniżej zdjęcie zarejestrowało ten niezwykły fenomen.

To niezwykłe przesłanie z innego wymiaru zostało zakodowane w krysztale i rozprzestrzenione po całej krystalicznej sieci.

 

Miejsca te zostały również uwolnione od zalegających energii ciemnych, będących rezultatem dramatycznych wydarzeń. Wszędzie tam, gdzie doświadczono przemocy, krzywdy, rozpaczy, niewinnej i nagłej śmierci pozostają wibracje, które wymagają odprowadzenia. W tym celu stawia się portale służące przechodzeniu dusz i błądzących energii do wyższych wymiarów. Portale takie zakorzenia się w terenie poprzez umiejętnie zainstalowane kryształy. Kod takiego portalu jest zapisany w sieci krystalicznej i jest dostępny w każdym krysztale z nią współpracującym. Można go również zaprosić do dowolnego, wcześniej oczyszczonego kryształu i pozostawić w terenie jako świetlisty sygnał dla błąkających się dusz. Praktyczną naukę otwierania takich portali można uzyskać na warsztatach prowadzonych pod patronatem Fioletowego Płomienia.

 

Najbliższe warsztaty odbędą się 12 i 13 lutego 2011 w Szczecinie (link)

 

W starych budowlach Awinionu i wielu innych miejscach południowej Francji natknęliśmy się na ślady paktu zawartego przez kościelnych hierarchów z... demonami. Reguła tego paktu była prosta:

 

WŁADZA ZA KREW!

Cóż, dusze diabłu można zaprzedać na różne sposoby. W tym przypadku krew polała się obfitym strumieniem. Na przełomie 12 i 13 wieku dokonano powszechnej i dosłownej rzezi „heretyków”. W praktyce chodziło o wytępienie wszelkich przejawów wolnego ducha, zaś władza uległa umocnieniu i skostnieniu.

Od tego czasu w ornamentyce chrześcijańskich świątyń zaczęły się masowo pojawiać wizerunki przeróżnych powykrzywianych maszkaronów i gargulców. Jest ich tam doprawdy pełno!

 

Po co? Dlaczego?

Nie był to pierwszy i nie ostatni pakt z demonami w pełnej zawirowań historii ostatnich tysiącleci. Efekty tych paktów są brzemienne w tragiczne skutki do dziś.

 
EUROPA PÓŁNOCNA

Kolejna wyprawa na północ Europy pozwoliła połączyć energie dziewiczo czystych, przejrzystych jezior Finlandii z poprzednimi ścieżkami i włączyć ten sygnał do pola informacyjnego jako wzór dla jezior Europy środkowej, z pierwotnego jeszcze dla życia środowiska. Niezwykłe jest porozumienie świadome człowieka z przyrodą w takim otoczeniu, rozmowa z drzewem czy skałami wydaje się być zupełnie naturalna.

 

ITALIA

Chętnie nas przyjęła również ziemia włoska. Wenecja przywitała bardzo świadomą symboliką – lew skrzydlaty z księgą w herbie, odwzorowujący energetycznie i wyczuwalnie świetliste miasto tu na Ziemi. Florencja zadziwiła niezwykłym kontrastem pomiędzy swoją rolą kolebki kultury, a bardzo silną i wielopoziomową energią transformującą. Asyż zaprosił nas do odtworzenia pierwotnej mocy góry z klasztorem św. Franciszka. Pojawił się nowy, niezwykle mocny wydźwięk prostoty i równości, miłości do każdego stworzenia, głównie wielkiego szacunku do zwierząt. Rzym z Watykanem otrzymał niewidzialny impuls dający odwiedzającym turystom i wiernym nowe spojrzenie na wiarę, wolność i prawo do samostanowienia o sobie. Jest to przesłanie duchowości bez pośredników, duchowości wynikającej z połączenia się z bezpieczną, błogą przestrzenią w sobie, duchowości pełnej zrozumienia i tolerancji dla różnorodności ścieżek rozwoju. Kryształowe kody, ukryte, lecz aktywne odmierzają czas do zbliżającego się rozbłysku Globalnej Rewolucji Ducha. Umieszczone w strategicznych miejscach wspomagają wszystkich tych, których umysły i serca są gotowe do Wielkiej Zmiany.

 

GOTYK

Północna Francja, z jej mnogością największych kościołów średniowiecznych świata, pozwoliła nam zgłębić istotę pojawienia się fenomenu konstrukcji gotyckiej, oraz tego co przez tą lekką i przestrzenną konstrukcję mogło się pojawiać we wnętrzu świątyni. Była to alchemia gry światła i wznoszącej energii, oddziałująca na połączenie człowieka z jego Wyższym Ja i prowadząca do oświecenia. W założeniu miały to być Świątynie Ducha wzmacniając pierwotne właściwości Miejsc Mocy. Delikatny zarys murów w całości niemal był ogarnięty strzelistymi oknami z witrażami wykonanymi z unikalnej alchemicznej mieszanki szkła, metali szlachetnych i kryształów. Wprowadzało to wibrację błogości. Jeszcze dziś znane są przypadki popadania wiernych w stany ekstazy w katedrze w Chartres (pradawny uniwersytet druidów), gdzie zachowały się pierwotne witraże, uratowane przed zawieruchami wojny. Naukowcy w dalszym ciągu nie mogą odtworzyć składu chemicznego używanego wtedy szkła i barwników nawet najnowszymi technologiami. Czy w nowoczesnych technologiach brakuje jakiegoś tajemniczego alchemicznego składnika? Elementu połączenia z Duchem, z innym rodzajem bytu?

 

Dopełnieniem delikatnych wibracji duchowej transformacji były fale energii przebiegające po elementach detalu architektonicznego jak impulsy elektronów nieustannie biegnące wzdłuż przewodów. Przewodnikami były wiązki smukłych jak struny kolumienek opartych na posadzce i biegnących pomiędzy oknami aż do sklepienia – „nieboskłonu”. Tam łączyły się żebrami w zwornikach i skąd były przestrzeliwane do wież i dalej w przestrzeń. Cały ten proces był zasilany przez naturalną moc miejsca. W ten sposób następowało połączenie wnętrza Ziemi poprzez przestrzeń serca aż do otwarcia na nieskończoność wszechświata. Tak rysował się średniowieczny ideał podnoszenia duchowości – przebywanie w Miejscach Mocy wzmocnionych budowlą.

Pierwowzory katedr oparte były na duchowym wglądzie w strukturę miast świetlistych istniejących poza naszą przestrzenią. W miastach tych tworzone są przejrzyste, kryształowe budowle, pełne światła i przenikających się kolorów. W owym czasie jedynymi wykształconymi architektami byli średniowieczni duchowni. Przeniesienie „Nieba” na Ziemię okazało się jednak dość trudne. Żadna z największych katedr nie ma przestrzeni ukończonej według założenia „jak na górze tak i na dole”…

Poza wprowadzającą w stan uniesienia grą światła, elementem niebywale istotnym było otworzenie przepływu energii między centrum Ziemi a Siecią Chrystusową tak, aby transformacja człowieka była maksymalnie efektywna. Miało to spowodować szybkie budzenie się ludzi i powstawanie społeczeństwa oświeconego. Główną rolę w tym procesie miały przejmować wieże w liczbie 7 lub 9. Projekty się zachowały, ale żadna z katedr nigdy nie osiągnęła pełni swojej energetyki.

 

Niestety powszechny dostęp do światła i nieograniczonej wiedzy znów okazał się nie na rękę hierarchom. Według oryginalnych, otwierających na Świat Ducha założeń wykonano zaledwie kilka budowli. W kolejnych konstrukcjach wprowadzono modyfikacje zakłócające jedność energetyczną Ziemi z Niebem.

 

Wiązki smukłych kolumienek oryginalnie biegnących od podstawy aż do sklepienia „odcięto” tuż przed sklepieniem. W pierwszej fazie modyfikacji pełne połączenie zachowano jedynie w nawie dla kapłanów. W tym samym czasie lud stał w miejscu, gdzie przepływ energii był już zakłócony. W dalszym etapie przywileju łączności z Niebem pozbawiono nawet kapłanów. Połączenie wiernych z nieskończoną mądrością wszechświata oznacza przecież przejęcie zwierzchnictwa nad samym sobą, co dla każdej hierarchii jest skrajnie niebezpieczne i po prostu niedopuszczalne.

 

Wierze, które miały za zadanie strzelać energią w nieskończoność wszechświata zostały w wielu konstrukcjach ścięte tak, jak choćby ta nieszczęśliwa wieża, nad którą w dodatku niepodzielnie przejęły panowanie gargulce.

Poprzez instalacje kryształów wiele z tych unikalnych miejsc zostało obudzone i aktywowane. Pradawna wiedza jest znów dostępna w informacji zbiorowej i umieszczana w każdym krysztale, który wzmacnia prawdziwą duchowość i wolność. Kryształy z takim kodem są umieszczane w coraz większej ilości świątyń.

 

UKRAINA

Następnym miejscem, które nas przywołało była dzisiejsza Ukraina, głównie część zachodnia, mocno powiązana z dziejami ludzi jeszcze żyjących na terenach obecnej Polski. Kryształy spotkały się tam z wielką różnorodnością energii. Oczyszczane były pola bitew, warowne zamki, wzorce życia prostego i surowego, często okrutnego… Budziły się miejsca kultu wielu odłamów religii, np. wielki kompleks świątynny Ławry w Poczajowie czy zapomniany już monastyr w Kochawinie. Energia całości sieci krystalicznej została głęboko poruszona poprzez bardzo silną ceremonię umieszczenia wielkiego dwustronnego kryształu górskiego w punkcie, który wyznacza środek geometryczny Europy - w górach na Zakarpaciu.

 

KOPUŁA NAD EUROPĄ

Po tej podróży dostaliśmy informację o tworzeniu się – czy odtworzeniu się - nad Europą krystalicznej kopuły ochronno-energetycznej, pięcioramiennej, sięgającej ramionami miejsc, gdzie aktywowała się już powierzchniowa sieć krystaliczna. Jak się później dowiedzieliśmy z przekazów o cywilizacji atlantydzkiej - podobne techniki były stosowane wówczas jako rzecz naturalna ponad największymi miastami czy wyspami.

 

ROSJA

Bardzo silna, choć krótka była wizyta w Moskwie i pobliskim Złotym Pierścieniu Mocy. Miasto to, a właściwie głównie wszystkie ośrodki władzy, od tysiąclecia pretenduje do centrum zarządzania światem, pewnie nie tylko ziemskim. Poprzez „społeczny i dobrowolny czyn ludzi pracy” w czasie budowy metra – największego wówczas na świecie, uzyskano tam imponującą infrastrukturę podziemnych przestrzeni i korytarzy (samego metra jest 300 km, lecz metro zajmuje tylko niewielką część tej struktury).

Wbicie się w głąb ziemi pozwoliło na dotarcie do energii połączonych z kryształami podziemnymi. Jak je wykorzystywano…? Lepiej się nie domyślać tylko popatrzeć na to jak na smutną lekcję historii. Całość tego korka energetycznego była wzmocniona tak zwanym Złotym Pierścieniem – szeregiem miejsc mocy dookoła miasta połączonych energetycznie w pierścień, z głównym zasilaniem w ufortyfikowanej Ławrze Siergiejew Posad znanej jako ostatni z głównych czakramów Ziemi.

Jest to Trzynaste Miejsce Mocy Ziemi zwane Miejscem Syntezy lub Niebieskim Księżycem.

Jakkolwiek tajemniczy jest ten opis – rysuje on obraz miejsca o energetyce zamykającej pewien obieg energetyczny w procesach transformacji Ziemi.

 

Kryształy były przez nas rozkładane zarówno pod ziemią jak i na powierzchni. Po kilku dniach bardzo wytężonej pracy cały ten układ pierścieniowych powiązań został aktywowany do pracy na rzecz wstępowania Ziemi w wyższe wymiary. W efekcie silnego wyładowania przeciwstawnych potencjałów tuż po aktywacji przez Moskwę przetoczyły się dwie potężne i dynamiczne burze. Działo się to podczas uporczywych lipcowych upałów, podczas których przez kilka tygodni nie spadła nawet kropla deszczu.

W Ławrze Siergiejew Posad spotkaliśmy niezwykłego młodego człowieka – wrażliwego poetę Siergieja, który swym zachowaniem sprawiał wrażenie jakby był wcieleniem świętego Siergieja, patrona Moskwy. Odnalazł nas w Ławrze, jakby specjalnie tam na nas czekał. Poświęcił nam cały swój czas oprowadzając nas po świętym dla niego świecie z żarliwym zaangażowaniem godnym życiowej misji.

KRETA

Najbardziej odległe pokłady czasu odsłoniła przed nami Kreta. Wyspa pamiętająca cywilizację sprzed obecnie znanej władzy patriarchalnej – bez murów obronnych i śladów broni… Malowidła przedstawiają tam połączenie ludzi z naturą, prace polowe, pokazy gimnastyczne, odzwierciedlają radość korzystania z ciała i świat dziecięcego zaufania, poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie że każdy ma wszystko co niezbędne do życia. Ślady energetyczne w jaskiniach odsłoniły nam czasy sprzed narodzin ziemskich „Bogów”. Były to czasy, kiedy każdy był jednocześnie mieszkańcem Ziemi i Bogiem z niespotykanym już teraz zasobem umiejętności określanych dziś przez nas jako „magiczne” – telepatią, teleportacją, nieśmiertelnością, świadomym życiem w kilku wymiarach, podróżami w kosmosie, widzeniem czasu przed i po, poruszaniem się między czasami. Kobiety i mężczyźni mieli taki sam udział w magii codziennych ceremonii i stanowili połączoną pełnię o moc wielokrotnie przekraczającej ich formę rozdzieloną. Były to czasy, które właśnie wracają i wszyscy to czujemy. Czujemy te właściwości zakodowane w nas i w otaczającej nas przestrzeni. Informacje te są wzmacniane przez świadome używanie kryształów oraz umieszczanie ich w odpowiednich miejscach.

 

KRYSZTAŁOWA WSPÓLNOTA ŚWIADOMOŚCI

Takich świeżych przestrzeni włączonych do kryształowej wspólnoty świadomości jest już bardzo wiele i ilość ich wciąż przyrasta. Ludzie podróżują z kryształami wszędzie, gdzie można dotrzeć. Mając do dyspozycji odpowiednio przygotowany kryształ i otwarte, gotowe na zmiany Serce, każdy może wykonać taką aktywację z oczyszczeniem przestrzeni lub energetyki człowieka.

 

Przykładowe wzorce energetyzowania Kryształowych Istot i inicjowania ich do współpracy są już dostępne, jest też możliwość wspólnej nauki czy pracy w czasie spotkań i warsztatów prowadzonych w różnych punktach kraju.

 

Zasada jest bardzo prosta - jeśli czujemy w jakimś miejscu dysharmonię i ciągnie nas do tego żeby coś z tym zrobić, to można intuicyjnie umieścić jeden lub kilka kryształów w jakimś układzie w tej przestrzeni. Zmiana jest niemal natychmiastowa i przychodzi do nas w postaci informacji w ciele i emocjach – poczucia ulgi i wesołości – co jest oczywistym przejawem podniesienia wibracji w terenie, czyli oczyszczenia i doenergetyzowania. Przy terenach o wysokiej, dziewiczej wibracji, tam gdzie czujemy zachwyt i wielką radość, euforię czy uniesienie – jest ona przekazywana i wzmacniana przez sieć jako nasz naturalny stan.

Osoby zainteresowane taką poprawą energetyki otoczenia – budynku, mieszkania, ulicy, miasta, miejsca mocy czy swojego własnego wnętrza zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach oraz do podejmowania działania zgodnie z wyczuciem intuicyjnym.

 

REFLEKSJE  Z  KRYSZTAŁOWYCH  WYPRAW

Od około 3 lat obserwuję proces odtwarzania Świętych Ścieżek Mocy Ziemi i aktywnie w tym programie uczestniczę. Przyznam, że z początku podchodziłem do tego ze sporą dozą sceptycyzmu, aż do momentu kiedy sam założyłem instalacje na kilku ważnych obiektach i miałem okazję doświadczyć jak ogromne zmiany energetyczne temu towarzyszą.

 

Z miejsc, gdzie oczyszczane i odblokowywane były bardzo trudne i mocno zakorzenione energie, nasi wysłannicy powracali gnani gwałtownymi burzami, huraganami i ulewnymi deszczami. Aktywacja w Moskwie wywołała nie tylko spektakularny pokaz burzowego oczyszczenia w centrum miasta. Kasia nie wspomniała o tym, że jeszcze dobry miesiąc po powrocie z wyprawy moskiewskiej cały pierścień wokół tego miasta płonął... Zbieg okoliczności? Być może, jednak w naszej pracy spotykamy się z takimi „zbiegami” co chwila. Zmiana struktury energetycznej dużych obszarów ma bezpośredni wpływ na wiele poziomów istnienia. Przyroda i jej energie reagują na te zmiany w sposób adekwatny do ich skali, proszę więc się nie dziwić, że jest to często reakcja gwałtowna i żywiołowa.

 

Całkiem niedawno miałem okazję uczestniczyć w udrażnianiu wiązki meridianów płynących przez nasz kraj z północy na południe. Meridiany, czyli podziemne rzeki energii wędrują liniami nieregularnymi, czasami pną się w górę a czasem schodzą głęboko pod powierzchnię. W miejscu ich wypiętrzeń powstają miejsca mocy. Typowym przykładem wypiętrzenia podziemnej rzeki energii są wzgórza na których umiejscowiono największy w Polsce zespół kamiennych kręgów w Grzybnicy koło Koszalina. Jest nim również Wzgórze Lecha z katedrą gnieźnieńską (od momentu jej krystalizacji w kwietniu 2010 roku wzgórze i katedra emanują pięknym blaskiem na całą okolicę). Kolejne przykłady to wzgórze wawelskie, masyw Ślęży. Miejsca te są ze sobą połączone, nie zawsze bezpośrednio, gdyż nie zawsze leżą na tym samym meridianie, jednak wszystkie meridiany ostatecznie splatają się w wielką wspólną sieć informacyjną.

 

Lokalnych, mniej znanych wypiętrzeń podziemnych energetycznych rzek jest bardzo dużo. Kilka dni temu zakładałem instalację przy małym kościółku na skarpie rzeki w miejscowości Krajenka. Rozlokowanie trzech niewielkich kryształów sprawiło, że jasna energia aż buchnęła w górę. Czasem jest to naprawdę zdumiewające.

 

ODDZIAŁYWANIA KWANTOWE

Nawet wśród ludzi duchowo rozwiniętych mało kto uświadamia sobie jak potężnym narzędziem jest zaprogramowany kryształ. Doświadczyłem tego wielokrotnie w pracy przy oczyszczaniu i aktywowaniu mniejszych i większych miejsc mocy. Informacja zawarta w krysztale rozchodzi się piorunująco szybko. Wnika w mury, w fundamenty, w strukturę podłoża, odciska swój ślad w milionach malutkich kryształów piasku, w błyskawicznym tempie ogarnia całą okolicę włączając do współpracy również zakorzenione w podłożu istoty żywe (drzewa, rośliny). Ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że informacja ta rozchodzi się na drodze skoku kwantowego, gdyż nie jest możliwe aby kilka małych kryształków w sposób fizyczny przekazało informację na przykład całemu wzgórzu.

 

W sposób kwantowy rozchodzi się również informacja w Ziemskim Polu Świadomości. Jednocześnie coraz wyraźniej otwiera się przestrzeń swobodnej komunikacji poza ograniczeniami wymiarów. Dotarcie do informacji oraz kontakt z osobami odległymi o tysiące kilometrów jeszcze nigdy nie był tak łatwy. Wiem, że wkrótce dojdziemy do progu, poza którym internet nie będzie nam potrzebny. Ten poziom już zaczął działać.

 

INSTRUMENTY MOCY

Elementem bardzo silnie wzmacniającym Sieć Krystaliczną są instrumenty mocy z zainstalowanymi kryształami. Ich działanie obserwuję na przykładzie tworzonych przeze mnie Aktywatorów Merkaba. W każdym z nich pracuje kilka lub kilkanaście kryształów energetycznie czystych i podłączonych do ziemskich i kosmicznych kryształowych sieci. O ile kryształ sam w sobie ma ogromny potencjał, jeżeli umieści się go w Merkabie działa tak, jakby przez niego przepuścić kosmiczny prąd. Działanie układu kryształów jest wówczas wielokrotnie wzmacniane, tworząc w miejscu jej użytkowania dynamiczne Miejsce Mocy.

 

Takich świeżo powołanych do życia Miejsc Mocy jest w naszym otoczeniu coraz więcej a impulsy z nich płynące zasilają poziom globalnego przebudzenia w zbiorowym polu świadomości. Impulsy te są coraz wyraźniej zauważalne, co przekłada się między innymi na lawinowy wzrost zainteresowania tymi niezwykłymi urządzeniami.

 

DZIAŁAJ  Z  NAMI

Czyste energetycznie kryształy, gotowe do pracy i zawierające kody Kryształowej Sieci można nabyć u:

 

Kasia Barczyńska: samarkanda@fioletowyplomien.com

Ania Kiestrzyn: przewodnikducha@fioletowyplomien.com

 

Obie koleżanki koordynują działania związane z rozwojem sieci krystalicznej i do nich właśnie proszę się zgłaszać.

 

Zapraszamy do powszechnego uczestnictwa w tej niecodziennej przygodzie!

Fioletowy płomień - wiedza duchowa

Start

Wezwanie kamiennego kręgu do przyjaciół z Atlantydy
Wzywam Was moi Gwiezdni Bracia. Wyczuwam...

Fioletowy płomień

Fioletowy Płomień
O Fioletowym Płomieniu Fioletowy Płomień to...
Fala Fioletowego Płomienia
KRĄG FIOLETOWEGO PŁOMIENIA 21 czerwca 2010...
Eksplozja Światła i Miłości ZAGINIONE...
Krąg Fioletowego Płomienia tworzymy z myślą by...
Czego nie powiedziałem na Kongresie... W...
Kochani, Przedstawiamy Wam dziś przesłanie,...
Fioletowy Płomień dla Polski,medytacja
17-25 październik 2015 Nadchodzący tydzień...
Fioletowy Płomień Źródła
Bardzo dziękujemy za piękną medytację,...

Światło ducha

ŚWIAT, Z KTÓREGO POCHODZĘ Mój dom. Świat...
Dusza jest światłem, Światło Ducha
Prawda jest prosta i zrozumiała. Zawsze!...
Najwyższa Istota - światło, energia życia
SPOTKANIE Z TWOIM NAJWYŻSZYM PRZEZNACZENIEM...
Stwórca
KOSMICZNA MISJA W kilka dni po...
Światło Ducha, portal boskiej energii
W ciągu ostatnich 3 miesięcy w Polsce...

Duchowa rewolucja

CZĘŚĆ I - PODAJMY SOBIE RĘCE! Nadszedł...
CZĘŚĆ II - PODSTAWY REWOLUCJI  ...
PRZEŁOMOWE SPOTKANIA U PROGU NOWEGO ŚWIATA...

Świadome odżywianie

Świadome odżywianie, wegetarianizam, weganizm
Dlaczego jest to takie ważne? “Jakie jest...
W Strefie Cienia wystawiamy na działanie...
Dieta wegetariańska prosta i zdrowa
Czy wiecie, że dla zaspokojenia swoich smakowych...
Proste i praktyczne przepisy wegańskie
Przy przejściu na wegetarianizm największym...
Zmiany w DNA
Obce kody są niczym ciemna nić, oplatująca...
Kawa i inne używki
Pani Kasia pisze: Po przeczytaniu na Pana...
Wegetariańskie psy
Zwierzęta są moimi przyjaciółmi, a ja nie zjadam...
Cieciorka - kuchnia wegańska i wegetariańska, zdrowa dieta
Humus z cieciorki i sezamu Składniki...
witarianizm,surowe odżywianie,odżywianie energetyczne,rozwój duchowy,ntv
Łatwy sposób na podniesienie energii duchowej na...

Zdrowie, medycyna naturalna

Szkodliwe szczepienia, STOP NOP,szkodliwe szczepionki
Szczepić? Nie szczepić? Wielu ludzi staje,...
Srebro koloidalne,naturalny antybiotyk,leczenie przeziębienia
Katar? Przeziębienie? Grypa? Infekcja rozwija...
Wiry Życia, czakry, leczenie czakr, czakroterapia, energia czakr, bioenergoterapia
Źródło obrazu Wszystko, z czego się...

Miłość, partnerstwo

Miłość duchowa
Kobieta i mężczyzna. Dwie piękne istoty ...
Bliźniacze płomienie
Mojej Kosmicznej Rodzinie - żonom, mężom,...
MAGNETYCZNA POTRZEBA BLISKOŚCI Kiedy...

Dzieci nowej ery

Dzieci indygo i kryształowe
Przybycie każdej nowej duchowej istoty na...
Kasia "Samarkanda" Barczyńska Ostatnio coraz...
Dzieci kryształowe nowej ery
Zapraszamy na wywiad z „Fioletową Rodziną” w...
Dziecięce piramidy, święta geometria
OKIEM TATY Spójrzcie na te fantazyjne...
Edukacja domowa
Zapraszamy na wywiad w Niezależnej Telewizji na...

Ukryta struktura rzeczywistości

Pole Życia - Boska Matryca
W mitologii starożytnych greków za plecenie...
ZIMOWE PRZESILENIE 2010 W październiku...
Jest cicho... Już od kilkunastu dni jest cicho,...

Wielka Przemiana Świata

Miałem sen... Byłem z rodziną i z kilkoma...
Kochani, Witamy Was serdecznie w roku 2012...
Burzyciele Systemów transformacja 2012
Przez ostatni tydzień października...
Tym, którzy w dniu 21 grudnia oczekiwali końca...
Gaja w sercu miłości
Wszystkim, którzy wzięli udział w...
Trzymać Kurs - przemiana 2012 - 2013, Nowa Ziemia
Kiedy Krzysztof Kolumb wypłynął na poszukiwanie...
Wrota czasu, podróże w czasie
Kochani, Chcielibyśmy Was zaprosić do...
Powrót do rajskiej Ziemi
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy...
Boliwia - Wyspa Słońca widok na jezioro Titicaca i Wyspę węży,szamani
Szamani, duchy, opiekunowie z wyższych...
Cykl precsji
Koło-Wrót. Koliste Wrota. Gwiezdne Wrota. O...

Prehistoria, Atlantyda, Egipit, piramidy

Czyż nie jest piękna? Dawno temu, w...
Starożytne piramidy i przedwieczna tajemnica
Jadąc do Egiptu spodziewałem się wielu...
Młotek z Glen Rose
Paradygmaty to przekonania leżące u podstaw...
Sarkofag w Wielkiej Piramidzie Chu Fu Cheopsa
Od czasu pamiętnej wizyty w krainie piramid w...
Powrót Bogów - zaginiona cywilizacja powraca
ŚLADY RAJU Podczas naszej niedawno odbytej...
Budzenie piramidy
NOCNI GOŚCIE Spośród wszystkich godzin...
Pegaz znak kosmicznego statku Pelegai
Zbieżność tytułu tego przesłania do tytułu...
Zew Ducha
Tym razem to Wy napisaliście przesłanie....
Miłość spoza czasu
  Jedno z wielu niezwykłych zjawisk...
Magda z Wielkiej Brytanii pisze: Po wyjściu...
Słup słońca w przesilenie, połączenie wymiarów
Tym razem to Ania pisze: Kochani, We...
Kryształowe Serce Miłości
3 DNI W PIRAMIDZIE 3 dni - od 5 do 7...
Ten Który Przybył z Nieba
Poniższy zapis pochodzi z kryształowej...
Wejście do Hal Amenti
W zimowe przesilenie spotkaliśmy się przy ognisku...
Atlantyda,Poseida
Atlantyda – ostatnia wolna ziemska kolonia...
Piramidy, moc i niesmioertelność, energia piramid,piramidy egipskie,święta geometria
Jak to jest, gdy nie spodziewając się niczego...

Instalacja ogniskowania mocy

ROK 2012 Mamy dawno oczekiwany rok 2012....
KOLEJNE OGNIWO W NOWOŻYTNEJ INSTALACJI...
  KOSMICZNY PROMIEŃ Po...
Drodzy Przyjaciele, Jesteśmy głęboko poruszeni...
Kochani! Mamy dla Was wspaniałą nowinę. Gwiezdne...
Z radością zawiadamiamy, że w najbliższy...
Piramida energetyczna - wielkie Merkaby i krąg kamienny
Kompleks energetyczny Pomorze - Brama Światów...
Pomoc we wzniesieniu Ziemi
INSTALACJA OGNISKOWANIA MOCY W DZIAŁANIU...
Duchy zwierząt
Rafał Fukała ze Śląska: Około 2 – 3...
Sieć Kryształowa,sieć chrystusowa,siatka krystaliczna
Sieć Kryształowa to subtelna struktura...
Mistrz Szambala,międzywymiarowy portal,Agartha,wejście do Szambali
Wieczorem, 10 lipca 2016 roku, po prawie 4...
Diamentowy Portal,sferyczne piramidy,energia piramid,święta geometria
Spójrzcie Kochani jaką niezwykłą konstrukcję...

Słowianie

Ariowie,Słowianie
Nowe światło na historię narodu, w którym się...
Wici! Wici! Słowiańska jedność i moc.
Ogień i dym nad słowiańską ziemią Dym....

Różne artykuły

  Kasia "Samarkanda" Barczyńska...
Dostępne są materiały wideo z Kongresu. Z...
Oto fragment korespondencji z jedną z...
ODTWARZANIE ŚWIĘTYCH ŚCIEŻEK MOCY ZIEMI Kasia...
Ochrona anielska
Najwyższy czas zająć się ochroną. Nie będziemy...
Duch Przebudzenia
Świnoujście, rok 1993 Pogodne wrześniowe...
Moc jest z Tobą
Kilka tygodni temu szukając inspiracji na...
Planeta Małp
Bardzo często się zdarza, że bezpośredni...
Epoka Wodnika
Drodzy użytkownicy portalu Fioletowy Płomień...
Philip Wollen
Zmiana rodzi się w umysłach jednostek....
Kochani ! Przepraszamy, że tak długo się nie...
Wielu z Was zapewne się zastanawia z jakiej...
Przesilenie w kamiennych kręgach
Zapraszamy do wspólnych spotkań podczas...
Wiatraki w Osiecznej, odprowadzanie dusz
Temat zbłąkanych dusz, które wymagają...
Podróże w czasie - ostatnia wieczerza
Tuż przed ostatnią wieczerzą Pewnej nocy,...
Harmonia Kosmosu
Nasze wystąpienia:   Wychowanie i...
Kamienny krag nocą
Był początek września, późny wieczór. Właśnie...
Marzanna, starożytna bogini Jasnej Góry
Niedawno dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy. Czy...
galaktyka Mleczna Droga,gwiazdy mówią,mowa gwiazd,gwiazdy żyją
Czy wiecie, że gwiazdy mówią? No, może nie...
Oświecenie żeńskiej energii
Wszystkim cudownym kobietom, Żonom, matkom...
wychowanie alternatywne,nauczanie domowe,bliskość ze zwierzętami
Patrze na datę ostatniego wpisu na Fioletowym...
Zawilce w lesie
Kochani!! Dzisiaj wcześnie rano, gdy...

Warsztaty

Gaja
Czy chciałbyś uspokoić myśli i wejść w stan...
Jezioro Komorze
Kochani! Niedawne warsztaty w Warszawie, a...
Zajęcia w kregu
Jak jest na naszych spotkaniach? Ciepło,...
Duchy Ziemi
Ojcowski Park Narodowy, Kraków, Częstochowa...
Słowiańska mowa czarów,moc słowian,zaproszenie na warsztaty
Zapraszamy na ciekawy wywiad: Słowiańska Mowa...
Wiry Życia warsztaty
Zapraszamy na warsztaty, twórcze spotkanie...
Zapraszamy na drugie wydanie naszych warsztatów...

Ogłoszenia

Ukryte Terapie
Zapraszamy na wykład Pana Jerzego Zięby, autora...
Wszyscy wkoło czekają na Święta, podczas gdy...
szkodliwe szczepienia
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o...
Merkiva,merkaba
Osoby, które chciałyby zobaczyć i praktycznie...
letnie przesilenie,medytacja dla Polski i świata
Już za 2 dni letnie przesilenie. W tym roku...
Wspólna medytacja dla świata
Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy...
Przez kilka tygodni dostęp do naszego serwisu był...
Piramidy i Kosmos, międzynarodowa konferencja we Wrocławiu
Zapraszamy na międzynarodową konferencję Piramidy...

POWIADOMIENIA

Wpisz swój e-mail, poinformujemy Cię o nowych artykułach

e-mail: kontakt@merkaba-aktywator.pl      tel: +48-604487802

Kontakt telefoniczny w dni powszednie od 9:00 do 19:00. Ze względów technicznych nie odbieramy SMS. Jeżeli nie możemy odebrać telefonu, oddzwaniamy później.